Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2012

myszka017
Reposted fromigafiga igafiga viamefir mefir
myszka017
- Chcę się z Tobą kochać... - rzekł w miłosnym uniesieniu. - Posłuchaj mnie uważnie. Żeby się ze mną kochać, trzeba MNIE kochać. Ty mnie nie kochasz. Pieniędzy też nie masz by zapłacić za tę przyjemność więc spierdalaj. 
— wow, nie wierze, że Ci to powiedziałam! <3
Reposted fromlivhanna livhanna viagusia gusia
myszka017
 " Kiedy miałem 5 lat, moja mama zawsze mi mówła, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być jak dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia." - 
— John Lennon
Reposted fromjajebie jajebie viagusia gusia

May 03 2012

myszka017
7877 f79e
Reposted fromnexxt nexxt
myszka017
7889 f302 500
Reposted fromIkuszka Ikuszka
myszka017
7935 9640 500
Violetta.
Reposted fromfau fau
myszka017
Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.
— Jan Twardowski
Reposted fromrudamalpa rudamalpa

April 27 2012

myszka017
Jeśli myślisz, że bez Ciebie jej życie jest wciąż takie samo, zapytaj ją za czym tęskni. To prawda, nie powie już tego co powiedziałabym choćby miesiąc temu, że za Tobą. Nie powie, że tęskni za miłością czy przyjaźnią. Powie, że brakuje jej szczęścia. Uśmiechu, który kiedyś nie znikał z jej twarzy, a którego dziś nie pamięta, zapomniała jak wygląda roześmiana. Powie, że brakuje jej radości. A jeśli po tym wszystkim nie zobaczysz łez w jej oczach możesz być pewny, że to dla niej sukces.
— Moblo
myszka017
Czasami duma nie pozwala spraw naprawić
— eldo
myszka017
myszka017
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
myszka017
Najgorzej tęsknić za kimś , kogo widzisz codziennie .

April 24 2012

myszka017
6052 0909
Reposted fromrageandreality rageandreality

April 21 2012

myszka017
Nie chcieliśmy takiego zakończenia. Chcieliśmy żyć. Ten świat nie ma miłości. Ten świat umiera. Ten świat na nas nie zasłużył. Dlatego musimy odejść. Nasza historia już została opowiedziana. My odchodzimy, a wy zostaniecie. Zabijacie się powoli, nawet o tym nie wiedząc. To wy jesteście salą samobójców!
Reposted frommdjg mdjg

April 20 2012

myszka017
4072 a8cb 500
Reposted fromMiziou Miziou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl